กรดไหลย้อน ห้ามกินอะไรบ้าง และกินอะไรถึงจะช่วยรักษาอาการนี้ให้หายขาด

กรดไหลย้อน ห้ามกินอะไรบ้าง และกินอะไรถึงจะช่วยรักษาอาการนี้ให้หายขาด