ธัญพืช (ถั่ว งา ข้าว ฯลฯ)

 พลังงานในธัญพืช (ข้าว, ถั่ว, งา ฯลฯ) 

อาหารปริมาณปริมาณแคลอรี่ (kcal)
กระจับต้ม70 g.80
ก๋วยเตี๋ยว(สุก)100 g.88
เกาลัดคั่ว100 g.246
เกาลัดจีน4 เม็ดใหญ่80
ขนมจีน50 g.50
ขนมจีน1.5 จับ80
ข้าวญี่ปุ่น 3 ช้อนโต๊ะ 70 กรัม1 ทัพพี118
ข้าวต้ม(ข้าวกล้อง)1 ถ้วยตวง120
ข้าวต้ม(ข้าวขาว) 2 ทัพพี3/4 ถ้วยตวง80
ข้าวต้ม(ข้าวขาว)1 ถ้วย210 g.120
ข้าวโพดต้ม(7 ช้อนโต๊ะ)100 g.135
ข้าวสวย(ข้าวกล้อง)1 ทัพพี55 g.80
ข้าวสวย(ข้าวขาว)1 ทัพพี60 g.80
ข้าวสวย(ข้าวซ้อมมือ)1 ทัพพี55 g.80
ข้าวเหนียวนึ่ง1/4 ถ้วยตวง80
ข้าวโอ๊ตดิบ1 ถ้วยตวง231
ข้าวโอ๊ตสุก1 ถ้วยตวง130
ข้าวโอ๊ตสุก1 ถ้วยตวง130
คอร์นเฟลค1 ถ้วยตวง110
งาขาว100 g.628
งาดำ100 g.593
เต้าเจี้ยวขาว100 g.117
เต้าหู้ขาว100 g.46
เต้าหู้ทอด,เต้าหู้พอง100 g.354
เต้าหู้ยี้100 g.141
เต้าหู้เหลือง100 g.150
ถั่วขาวดิบ100 g.359
ถั่วเขียวดิบ100 g.356
ถั่วแขก100 g.366
ถั่วดำดิบ100 g.340
ถั่วแดงดิบ100 g.366
ถั่วนางหอม (ทั้งเปลือก)100 g.354
ถั่วนางหอม (แยกเปลือก)100 g.352
ถั่วเน่า (เปียก)100 g.167
ถั่วเน่า (แห้ง)100 g.422
ถั่วแปะยี (คั่ว)100 g.370
ถั่วแปะยี (ดิบ)100 g.350
ถั่วแปะยี (ทอด)100 g.449
ถั่วพุ่ม (ทั้งเปลือก)100 g.355
ถั่วพุ่ม (แยกเปลือก)100 g.360
ถั่วแระ (ดิบ)100 g.167
ถั่วแระ (ต้ม)100 g.184
ถั่วลาย (ทั้งเปลือก)100 g.347
ถั่วลาย (แยกเปลือก)100 g.354
ถั่วลิสงดิบ100 g.530
ถั่วเหลืองดิบ100 g.411
เนื้อมะพร้าวแก่100 g.312
เนื้อมะพร้าวอ่อน100 g.77
บะหมี่ดิบ 1/2 ก้อน25 g.80
บะหมี่สำเร็จ(แช่น้ำ) 3 ช้อนโต๊ะ30 g.80
บะหมี่สำเร็จ(ไม่แช่น้ำ) 1/3 ห่อ20 g.80
บะหมี่สุก 1/2 ก้อน75 g.80
แป้งข้าวจ้าว 3 ช้อนโต๊ะ20 g.80
แป้งข้าวโพด 3 ช้อนโต๊ะ20 g.80
แป้งข้าวเหนียว 3 ช้อนโต๊ะ20 g.80
แป้งถั่วเขียว 3 ช้อนโต๊ะ20 g.80
แป้งมันสำปะหลัง 3 ช้อนโต๊ะ20 g.80
แป้งสาลี 1/4 ถ้วยตวง30 g.110
แป้งสาลี 3 ช้อนโต๊ะ20 g.80
แป้งโฮลวีท 1/2 ถ้วยตวง35 g.130
แป๊ะก๊วย100 g.185
แป๊ะก๊วย 3 ช้อนโต๊ะ40 g.80
เผือกสุก 1/2 ถ้วยตวง65 g.80
ฟักทองสุก 1/2 ถ้วยตวง59 g.80
มักกะโรนี(สุก) 2/3 ถ้วยตวง70 g.80
มันแกวดิบ 4 หัวเล็ก225 g.80
มันเทศเหลืองต้ม 1/3 ถ้วยตวง50 g.80
มันฝรั่งต้ม 1/2 ถ้วยตวง105 g.80
มันฝรั่งเผา 1/3 ถ้วยตวง85 g.80
มันมือเสือ80 g.80
มันสำปะหลัง 6 ช้อนโต๊ะ60 g.80
เม็ดขนุน(ต้ม) 9 เม็ด50 g.80
เม็ดทานตะวัน 1 ถ้วยตวง128 g.745
เม็ดบัวสด90 g.80
เม็ดบัวแห้ง-ต้ม 5 ช้อนโต๊ะ50 g.80
เม็ดฟักทอง 1/4 ถ้วยตวง33 g.200
เม็ดมะม่วงหิมพานต์100 g.493
เม็ดมะม่วงหิมพานต์100 g.568
เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย100 g.619
เมล็ดบัวนึ่ง100 g.157
เมล็ดอัลมอนด์100 g.603
ยีสต์8.7 g.29
ยีสต์ 2 ช้อนโต๊ะ7 g.24
ลูกก่อดิบ100 g.262
ลูกเดือย100 g.365
ลูกเดือยสุก 8 ช้อนโต๊ะ1/2 ถ้วยตวง80
วีทเจิร์ม (จมูกข้าวสาลี) ดิบ100 g.360
วีทเจิร์มอบ (จมูกข้าวสาลี) 1 ถ้วยตวง115 g.414
วุ้นเส้น(แช่น้ำ) 1/2 ถ้วยตวง45 g.80
วุ้นเส้น(สุก)100 g.80
สปาเก็ตตี้สุก 1 ทัพพี46.67 g.80
สาคูเล็ก100 g.348
สาคูใหญ่100 g.348
เส้นเล็ก(สุก)3/5 ถ้วยตวง90 g.80
เส้นหมี่100 g.353
เส้นหมี่ขาว(สุก) 3/4 ถ้วยตวง100 g.80
เส้นใหญ่(สด)1/3 ถ้วยตวง60 g.80
เส้นใหญ่(สุก)3/4 ถ้วยตวง100 g.80