โยโย่เอฟเฟค คืออะไร เกิดจากอะไร วิธีการป้องกันสามารถทำได้อย่างไร

โยโย่เอฟเฟค คืออะไร เกิดจากอะไร วิธีการป้องกันสามารถทำได้อย่างไร