ถั่วลิสง กินแล้วอ้วนไหม สรรพคุณและข้อควรระวังมีอะไรบ้าง

แน่นอนว่าในตระกูลถั่วทั้งหมด กลุ่มถั่วลิสงจัดเป็นพืชที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากมักเป็นส่วนผสมกับอาหารไทยหลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นพระรามลงสรง

J.Suwancharoen

2016-04-26