น้ำด่างสามารถรักษามะเร็ง ได้จริงๆเหรอ ข้อควรระวังมีอะไรบ้าง

น้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์  (Alkaline water) คือน้ำดื่มที่เกิดจากกระบวนแยกองค์ประกอบทางเคมีของน้ำด้วยไฟฟ้า ทำให้น้ำด่างมีความแตกต่างจากน้ำอื่นๆ

J.Suwancharoen

2019-09-04