น้ำด่างสามารถรักษามะเร็ง ได้จริงๆเหรอ ข้อควรระวังมีอะไรบ้าง

น้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์  (Alkaline water) คือน้ำดื่มที่เกิดจากกระบวนแยกองค์ประกอบทางเคมีของน้ำด้วยไฟฟ้า ทำให้น้ำด่างมีความแตกต่างจากน้ำอื่นๆ

J.Suwancharoen

2019-09-04

โทษของน้ำด่าง มีอะไรบ้าง กินเข้าไปแล้วร่างกายจะเป็นอันตรายขนาดไหน

น้ำดื่มถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่สำคัญของมนุษย์เรา เพราะร่างกายของคนเราต้องการน้ำเพื่อดำรงชีวิต ส่งผลต่อระบบการทำงานทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจุบันนี้ได้มีค่านิยมในการดื่มน้ำชนิด

J.Suwancharoen

2019-08-28