โพรไบโอติก คืออะไร มีในร่างกายมีผลดีหรือผลเสียยังไงบ้าง

มื่อได้ยินคำว่าแบคทีเรียเชื่อว่าทุกคนจะต้องนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่สกปรกและส่งผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากแบคทีเรียมักจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ แต่จากการวิจัยในปัจจุบัน

J.Suwancharoen

2018-03-14