ผักผลไม้ 5 สี มีประโยชน์อะไรบ้างต่อร่างกาย ทานแล้วได้อะไร

ในการกินอาหารในแต่ละวันนั้น นอกจากนักโภชนาการจะแนะนำให้ทุกคนบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่แล้ว ปัจจุบันยังสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้ให้ได้ครบทั้ง 5 สีอีกด้วย

J.Suwancharoen

2016-01-06