Intermittent Fasting (if) กินยังไง สามารถใช้ได้จริงๆหรือเปล่า มีประโยชน์และโทษอย่างไร

ปัจจุบันค่านิยมในการลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องด้วยผู้คนที่เริ่มจะสนใจและใส่ใจในสุขภาพของตนเอง จนทำให้มองหาวิธีในการลดน้ำหนักต่างๆ

J.Suwancharoen

2019-05-15