ลูกพลับ ประโยชน์มีอะไรบ้าง ลดน้ำหนักได้จริงเหรอ

สำหรับผลไม้ที่คนจีนรู้จักกันมาเป็นเวลานานอย่างลูกพลับ อาจจะไม่คุ้นชื่อนักในกลุ่มผู้ที่เริ่มลดน้ำหนักใหม่ๆ แต่อาจจะเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคนที่รับประทานอาหารที่แคลอรี่ต่ำ

J.Suwancharoen

2016-01-24