หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม้ มีวิธีการป้องกันให้ไม่เป็นได้อย่างไร

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถือเป็นโรคยอดฮิต ที่ขัดขวางการดำเนินชีวิตประจำวันมากพอสมควร และยังสามารถพบเห็นได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชรา โดยวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันว่า หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคืออะไร

J.Suwancharoen

2020-05-17

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากอะไร มีวิธีการป้องกันอย่างไร แล้วถ้าเป็นแล้วจะรักษายังไง

กระดูกคือส่วนประกอบสำคัญของร่างกายที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนทางกิจกรรมหรือท่าทางต่างๆได้ โดยในร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยกระดูกหลายฃนิด

J.Suwancharoen

2018-10-22