หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากอะไร มีวิธีการป้องกันอย่างไร แล้วถ้าเป็นแล้วจะรักษายังไง

กระดูกคือส่วนประกอบสำคัญของร่างกายที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนทางกิจกรรมหรือท่าทางต่างๆได้ โดยในร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยกระดูกหลายฃนิด

J.Suwancharoen

2018-10-22