เกล็ดเลือดต่ำ เกิดจากอะไร มีวิธีการป้องกันอย่างไร อาหารชนิดไหนช่วยเสริมเกล็ดเลือดบ้าง

เลือด คือส่วนประกอบสำคัญภายในร่างกายที่จะทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารเพื่อส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย โดยภายในเลือดนั้นจะประกอบไปด้วยเกล็ดเลือดจำนวนมาก

J.Suwancharoen

2018-06-06