อาหารสำหรับคนเป็นเบาหวาน มีอะไรบ้างที่แนะนำ และที่ควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้าง

เบาหวาน คือโรคร้ายที่ปัจจุบันสามารถพบเจอได้บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากน้ำตาลที่เข้าไปสะสมในเลือดด้วยปริมาณมาก จนส่งผลทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายเสื่อมสภาพ

J.Suwancharoen

2018-08-11