ลดไขมันด้วยการเวท โดยการไม่ต้องเข้าเวท สามารถทำเองได้ที่บ้าง ทำอย่างไร

การเล่นเวท (Weight Training) คือการออกกำลังกายเพื่อฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย โดยสามารถใช้น้ำหนักตัวหรืออุปกรณ์ต่างๆในการออกกำลังกายตามท่าทางที่ถูกต้อง

J.Suwancharoen

2018-11-21